Classics, passion for the past

user website

Mässingsgatan 3
Ystad
271 39 Sweden
Auto Classica har södra Sveriges största importerfarenhet av sportbilar, lyxbilar, 4WD, minivans, diesel och std. bilar. Auto Classica startade 1995 men familjen startade bilfirma redan 1954 i Ystad. Vi har idag ett 30-tal leverantörer ute i Europa och kan inom en tio dagars-period söka upp och leverera ett fordon utrustat efter dina egna önskemål. Vi gör uppsökning samt hemtagning med full försäkring, homologosering, uppgradering, registreringsbesiktning, bildiagnos, samt finansiering. Vi åtar oss att värdera och sälja ditt inbyte. Dessutom har vi egen verkstad samt ledverkstad med fem erfarna mekaniker. Besök oss på Mässingsgatan 3 i Ystad, där vi huserar i totalt 2500 kvm. stora lokaler. Kreditvärdighet Auto Classica AAA. Auto Classica has southern Sweden's largest import experience of sports cars, luxury cars, 4WD, minivans, diesel and std. bilar. Auto Classica started in 1995 but the family started a car company already in 1954 in Ystad. Today we have about 30 suppliers in Europe and can within a ten-day period search for and deliver a vehicle equipped according to your own wishes. We do search and take home with full insurance, homologation, upgrading, registration inspection, car diagnosis, and financing. We undertake to value and sell your exchange. In addition, we have our own workshop and joint workshop with five experienced mechanics. Visit us at Mässingsgatan 3 in Ystad, where we live in a total of 2500 sqm. large premises. Credit rating Auto Classica AAA

Specialism : (classic) Car trading

We speak : English, Swedish